image

Tekniske bygg

Sørkjosen

Vi har fått leveranse av 4 tekniske bygg i Sørkjostunnelen i Troms, for Skanska AS. I tilegg skal vi levere betongrammer for nødskap.

Bildet er fra gjennomslag 22.09.2016 (foto: Statens Vegvesen) 13. og 14. oktober er det lasting av båt til Sørkjosen.