Betongelementer til Aukra kulturhus og basseng

Aukra kulturhus og basseng

Vi er godt i gang med produksjon til Aukra kommunes storstue og møteplass. Bygget blir på omtrent 4700 m² i tillegg til tilhørende uteareal. Vår leveranse vil bestå av 2900 tonn betong med en verdi 9,9 millioner kroner. Elementene vil være ferdig monterte i slutten av 2020.

Aukra kulturhus og basseng
Bygget er fremtidsrettet og vil være et bygg for alle i Aukra kommune, både på dag og kveldstid. Kulturhuset blir et flerfunksjonsbygg med blant annet bibliotek, storsal, 25-meters svømmebasseng, skaperverksted for ungdom, rom for utstillinger, kulturskole, øvingsrom, undervisningsrom og kontorer.
Aukra kulturhus og basseng
Prosjektet er en design-priskonkurranse der Betonmast Røsand sammen med Asplan Viak har stått for design og utforming, og vi er valgt som leverandør på betongelementer.
Del gjerne