Elementvegger

Sannsynligvis Norges beste kvalitet på elementvegger i betong!

ElementPartner står for kvalitet. Våre betongelementer produseres i Norges mest moderne elementfabrikk. Elementveggene er kompakte og isolerte og passer til de fleste byggeprosjekter. Industribygg, bolig, næringsbygg, offentlige bygg, tunnelvegger og tekniske bygg. Veggelementene produseres med overflater og ytelser tilpasset kundens ønsker og behov. Overflater kan støpes med grafisk mønster og i forskjellige farger.

Industribygg

Vi har lang erfaring i å levere elementvegger, søyler og dragere i betong til alle typer industribygg. Løsningen gir svært kort byggetid. Elementene produseres innvendig i vår moderne elementfabrikk under kontrollert temperatur. Dette gir den beste kvaliteten.

Ønsker du å vite mer, ta kontakt!

Næringsbygg

Kontorbygg, kjøpesentre og alle bygg for handel og lett servicevirksomhet er godt egnet for å bygges med prefabrikerte elementer med alle fordelene dette gir. ElementPartner har levert en rekke prosjekter innen dette området.

Vi hjelper deg med å finne den rette løsningen.

Elementpartner næringsbygg Kiwi

Offentlig bygg i betong

ElementPartner har levert våre løsninger til en rekke ulike typer offentlige bygg som skoler, barnehager, kommunehus, kulturhus og idrettsbygg. Som for andre typer bygg vil man også her kunne oppnå en rekke fordeler som kort byggetid, lave vedlikeholdskostnader, gode energiløsninger osv.

Vi hjelper deg med å finne den rette løsningen.

Bolig - Leilighetsbygg

Vi leverer komplette løsninger, fasade-elementer, balkonger og parkeringskjellere etc. Fra store boligkomplekser til mindre boligprosjekter. Vi leverer både delløsninger og komplette råbygg. Byggemetoden er godt tilrettelagt for moderne løsninger.

Vi hjelper deg med å finne den rette løsningen.

Elementpartner boligblokk

Bolig - Privatboliger

Elementvegger i betong på privatboliger er energivennlig og smart med tanke på vedlikehold. Elementene støpes med innsiden ned i stålformene, noe som gir en glattest mulig overflate innvendig i boligen. Med Neopor isolasjon fra Vartal Plast oppnår vi betydelig bedre isolering enn med vanlig EPS. For å få en brytning i overflatene, fjerner vi noe av yttersjiktet på elementveggene, for å gi plass til f.eks treverk som foring. Boligene blir svært miljø- og energivennlige, med store flater som er vedlikeholdsfrie, både utvendig og innvendig.

Ta kontakt for mer informasjon. Vi hjelper deg med å finne den rette løsningen for ditt boligprosjekt.

Spesialprosjekter

Når vi har kapasitet til det leverer vi også prefabrikerte spesialelementer til infrastruktur, som tunellvegger, kulverter osv. Vi har også levert en rekke bygg til kraftstasjoner.

Elementpartner teknisk bygg tunell

Tekniske bygg

ElementPartner har levert et stort antall tekniske bygg i tilknytning til store infrastrukturprosjekter. Vi har ferdig utviklede løsninger for et rasjonelt bygg, og kan levere nøkkelferdige bygg med innvendig maling, tømrerarbeid, dører, gulv og fundamenter for transformatorer osv.

Vi hjelper deg med å finne den rette løsningen.

Fasade med særpreg

Med mønster og farget overflate får du din egen stil på fasaden. Vi lager elementer med fargene, motivet og mønsteret du ønsker.

Se mulighetene på: graphic concrete

Betongelementer – naturlig og miljøvennlig

Betongelementer sikrer lang levetid og er en av nøkkelene til et miljøvennlig og moderne bygg. Flere av de eldste betongbyggene i verden har bestått i mer enn 2000 år. Betongelementer trenger ikke være kjedelig. Farge, form, mønster og overflatestruktur kan varieres og utformes på mange måter. Bare fantasien setter begrensninger.

Naturlig

Betong er laget av sand, sement og vann. Den inneholder ingen kjemikalier eller stoffer som er klassifisert som helse- eller miljøfarlige.

Gjenbruk

Gammel betong og slagg kan brukes som tilslag i ny betong. Dekkeelementer fra gamle bygg kan gjenbrukes i nye bygg. Våre Partnerbygg er tilrettelagt for gjenbruk og sirkulær økonomi.

Absorberer klimagasser

Betong absorberer karbondioksid gjennom hele bygningens livssyklus, og kan ta til seg opp mot en femtedel av mengden som oppsto under produksjonen. Betong med titandioksid kan bryte ned luftforurensende stoffer i byområder hvor lokale utslippsgrenser overskrides

Tåler fukt

Betong er et materiale som tåler fuktighet godt. Den påvirkes ikke av mugg eller råte, og beholder sine gode egenskaper over tid.

Energi

Betong lagrer varme og kulde. Det gir lavt energiforbruk til oppvarming og kjøling av bygningen. Energibesparelsen betyr reduserte kostnader og utslipp av klimagasser gjennom hele byggets levetid.

Sikkerhet

Betong hindrer branner i å spre seg, og beholder sin bæreevne under brann. Skoler, forsamlingshus og forretningsbygg i betong er det sikreste byggenæringen kan tilby. Ingen andre byggematerialer er så velprøvd for våpenvirkninger og eksplosjoner.

Lang levetid

Et betongbygg krever lite vedlikehold og varer mer enn 100 år. De mest miljøvennlige byggene er de som står lenge og tåler norsk klima.

Økonomi

Betongelementer er kostnadseffektivt. Du får mer boligareal, og muligheten for lange spenn uten for mange forstyrrende søyler. Dette skaper den viktigste forutsetningen for fleksibel bruk gjennom hele levetiden.

Lydisolasjon

Betongen isolerer og beskytter mot støy fra utsiden, samt forstyrrende støy fra naboleiligheter og trapper. Også ved lave frekvenser.

Tileggsprodukter

ElementPartner søyler og bjelker

Søyler og bjelker

Produksjon av slakkarmerte søyler og bjelker i ulike dimensjoner og behov. Vi produserer RB-, LB-, og DLB-bjelker.

ElementPartner søyler
ElementPartner svalgang o balkong

Svalgang og balkong

ElementPartner har lang erfaring med svalganger og balkonger med fleksible opphengsløsninger tilpasset kundens behov.

Elementpartner balkong
ElementPartner trapper og repos

Trapper og repos

Vi produserer rettløpstrapper og repos i grå betong. Vi benytter det nyeste av lyddempende repos-oppheng.

Elementpartner trapper