FERDIGBETONG

Ferdigbetong

ElementPartner står for kvalitet og vår ferdigbetong passer til alle typer byggeprosjekter. Vi har høy kompetanse og lang erfaring med betongbygg og ferdigbetong. Betong er et pålitelig og bærekraftig byggemateriale som har lang levetid og som krever lite vedlikehold. 

Vi leverer avtalt mengde, til rett tid, til rett sted. 

Ferdigbetongen kan brukes til alle typer byggeprosjekter, fra små enkle prosjekter som støttemurer og gulv, til større konstruksjoner som bygg og andre anlegg. Vi har en egen betongblandestasjon på vår avdeling på Dokka og vi leverer ferdigbetong til både privat- og offentlig næring. 

Kvalitet

Vi har lang erfaring i å levere ferdigbetong og vi er sertifisert av Kontrollrådet for betongprodukter. Denne sertifiseringen gir deg som kunde en garanti for at det du får levert er av god kvalitet. 

Ønsker du å vite mer, ta kontakt!

Kontakt Ove Haugen på telefon 90 68 36 92

Levering

 

En betongbil kan normalt frakte mellom 6 til 9 m3 betong og med egenvekten på betongen blir betongbilen svært tung. Det er derfor viktig at kunden påser at tilkomst til leveringsstedet er forsvarlig. 

Vi har flere ulike trommelbiler for transport og levering av betong. Vi hjelper deg med å finne den rette løsningen for deg. 

Pris og levering på forespørsel. 

Elementpartner næringsbygg Kiwi

Betongelementer – naturlig og miljøvennlig

Betongelementer sikrer lang levetid og er en av nøkkelene til et miljøvennlig og moderne bygg. Flere av de eldste betongbyggene i verden har bestått i mer enn 2000 år. Betongelementer trenger ikke være kjedelig. Farge, form, mønster og overflatestruktur kan varieres og utformes på mange måter. Bare fantasien setter begrensninger.

Naturlig

Betong er laget av sand, sement og vann. Den inneholder ingen kjemikalier eller stoffer som er klassifisert som helse- eller miljøfarlige.

Gjenbruk

Gammel betong og slagg kan brukes som tilslag i ny betong. Dekkeelementer fra gamle bygg kan gjenbrukes i nye bygg. Våre Partnerbygg er tilrettelagt for gjenbruk og sirkulær økonomi.

Absorberer klimagasser

Betong absorberer karbondioksid gjennom hele bygningens livssyklus, og kan ta til seg opp mot en femtedel av mengden som oppsto under produksjonen. Betong med titandioksid kan bryte ned luftforurensende stoffer i byområder hvor lokale utslippsgrenser overskrides

Tåler fukt

Betong er et materiale som tåler fuktighet godt. Den påvirkes ikke av mugg eller råte, og beholder sine gode egenskaper over tid.

Energi

Betong lagrer varme og kulde. Det gir lavt energiforbruk til oppvarming og kjøling av bygningen. Energibesparelsen betyr reduserte kostnader og utslipp av klimagasser gjennom hele byggets levetid.

Sikkerhet

Betong hindrer branner i å spre seg, og beholder sin bæreevne under brann. Skoler, forsamlingshus og forretningsbygg i betong er det sikreste byggenæringen kan tilby. Ingen andre byggematerialer er så velprøvd for våpenvirkninger og eksplosjoner.

Lang levetid

Et betongbygg krever lite vedlikehold og varer mer enn 100 år. De mest miljøvennlige byggene er de som står lenge og tåler norsk klima.

Økonomi

Betongelementer er kostnadseffektivt. Du får mer boligareal, og muligheten for lange spenn uten for mange forstyrrende søyler. Dette skaper den viktigste forutsetningen for fleksibel bruk gjennom hele levetiden.

Lydisolasjon

Betongen isolerer og beskytter mot støy fra utsiden, samt forstyrrende støy fra naboleiligheter og trapper. Også ved lave frekvenser.