Grønt prosjekt hos ElementPartner

Nye Aursmoen skole og barnehage

Vi gleder oss over nok et grønt prosjekt hos ElementPartner!

Vi har inngått kontrakt med Backe Romerike AS om levering og montering av 1400m2 vegg og 700m2 hulldekke til Nye Aursmoen Skole og Barnehage. Veggene produseres ved fabrikken vår på Åndalsnes i lavkarbonbetong klasse A.

Lavkarbonbetong er betong som gir et lavere CO2 utslipp pr. kubikk enn det vanlig betong gjør. Betong består i hovedsak av sand, pukk, sement, vann og tilsetningsstoffer. Under produksjonen av sement skapes mye CO2, både gjennom varmebehandling av bestanddelene som brennes, og gjennom transporten av varene. For lavkarbonbetong er det gjort tiltak for å begrense klimagassutslippet ved å tilsette Pozzolaner eller hydrauliske bindemidler. 

Ved å velge en betongsammensetning som tar hensyn til CO2 regnskapet, kan klimaregnskapet forbedres og et standpunkt tas dermed i forhold til miljøfokus for prosjektet. Lavkarbonbetongen blir klassifisert ut ifra verdier satt for maksimalt tillatt klimagassutslipp pr. m3. Det kreves spesialkompetanse og gode betongkunnskaper for produksjon av betong med lavkarbon klasse A. I vår moderne fabrikk med våre dyktige medarbeidere har vi god erfaring fra prosjekter som tar miljøbeviste valg for fremtiden.

 

Del gjerne