Kontrakt på nye Måndalen skule

Måndalen-skule-christie-elementpartner-Kibsgaard-Petersen-sivilarkitekter-2020

Vi skal levere ca 1500 tonn med betongelementer (vegger og hulldekker) til nye Måndalen skule for entreprenør Christie Opsahl. Den nye skolen skal være innflyttingsklar i september 2021.

Nybygget skal etableres først og elever og lærere flyttes over i nybygg før en starter på rivning. Prosjektet er planlagt gjennomført uten midlertidige skolelokaler. Utbygger er Rauma kommune med utbyggingssjef Tom Erik Rødven.

Bygget er godt egnet for prefabrikkering og det vil gå hurtig å få etablert tett bygg med rasjonelle spenn, dette sikret minst mulig forstyrrelser for en skole i drift.

Foto/illustrasjoner fra Kibsgaard-Petersen.

Del gjerne