Nye Måndalen skule – til stor glede for elevene i Rauma kommune

ElementPartner-betongelement-vegg-element-hulldekke

Vi leverte ca 1 500 tonn med betongelementer til bærende konstruksjoner som hulldekke mellom etasjene og veggelementer til nye Måndalen skule for entreprenør Christie Opsahl. Det nye skolebygget på rundt 2.200 kvadratmeter ble ferdig til nyttår og elevene kunne ta i bruk det nye bygget. 

Elementveggene er kompakte og isolerte og passer til de fleste byggeprosjekter. Industribygg, bolig, næringsbygg, offentlige bygg, tunnelvegger og tekniske bygg. Veggelementene produseres med overflater og ytelser tilpasset kundens ønsker og behov.  

ElementPartner står for kvalitet. Våre betongelementer produseres i Norges mest moderne elementfabrikk.

Alle foto hentet fra: bygg.no (Byggeindustrien)

– Det ser ut til at en god skole er med på å skape trivsel og samspill i bygda mellom ulike aktører og at det nye skoleanlegget på mange måter har blitt bygdas ansikt utad, mener Ingrid Sylvia Renberg.

 

Her kan du se presentasjon av prosjektet www.bygg.no

Del gjerne