Nytt kaianlegg på Klubben industriområde, Senja

Elementpartner-betong-kai-senja

ElementPartner har vært så heldige å få oppdraget med å levere betongelementer til bygging av det nye kaianlegget ved SalMar, Silsand på Senja. Utbyggingen på Klubben Kai er i samarbeid med BME Johnsen i Tromsø.

 
ElementPartner skal levere ca 960 tonn betong som tilsvarer ca. 11 00m2 kai. Kaianlegget vil henge sammen med det gigan­tiske nye slakteri og foredlingsanlegget til SalMar.

Montasje startet i uke 17 og er planlagt ferdigstilt september 2021. 

Les mer om våre kaier med ekstremt kort byggetid og lang levetid.

Elementpartner bygger ny kai - Klubben industriområde, Senja
Illustrasjonsbilde av kai Klubben industriområde, Senja
Elementpartner-betong-kai-senja-ill3
Illustrasjonsbilde fra siden av kai Klubben industriområde, Senja
Del gjerne