partnerbygg

Demonterbart og flyttbart lager og industribygg.
Leveres ferdig montert – økonomisk og miljøsmart.

PartnerBygg får du ferdig montert i tre utførelser

Elementpartner Partnerbygg Måndalen

Uisolert lagerhall

Udis venisitati torerunt quiasi nectem lataquae dolore verfero vitibus reiur? Ehenitem autem fugiaestium recatiatur sum sum quiam, sam, audi quam aut licia voluptas magnis aut lab ime corro vid modic tem quo quiate ne volupti onsequae.

Standard industrihall

Udis venisitati torerunt quiasi nectem lataquae dolore verfero vitibus reiur? Ehenitem autem fugiaestium recatiatur sum sum quiam, sam, audi quam aut licia voluptas magnis aut lab ime corro vid modic tem quo quiate ne volupti onsequae.

Elementpartner PartnerBygg Måndalen
Elementpartner Prosjektering

Plussbygg / Passivbygg

Nytt bilde?

Udis venisitati torerunt quiasi nectem lataquae dolore verfero vitibus reiur? Ehenitem autem fugiaestium recatiatur sum sum quiam, sam, audi quam aut licia voluptas magnis aut lab ime corro vid modic tem quo quiate ne volupti onsequae.

Elementpartner Prosjektering

Prosjektering

Elementpartner Produksjon

Produksjon

Elementpartner Transport

Transport

Montering

Næringsbygg

Hva skal bygget brukes til?
Hvilken størrelse skal bygget ha?
Hva skal den romme?
Med eller uten søyler?
Trenger du porter?
Hvilke transportmidler trenger du plass til?
Hvilken type fasade ønsker du?

Vi hjelper deg med å finne den rette løsningen.

(tekst hentet fra Overhalla)

Partner-bygg elementer for Fjordlaks

Kort prosjekteringstid

Løsningsforslag til kunde baseres på standardisering av moduler og innlagte forhåndsberegninger, noe som gir enklere og rimeligere prosjektering.

Kort byggetid

Betongelementer produseres på forhånd i Norges mest moderne elementfabrikk, noe som gir kort montasjetid på byggplass.

Visuell framstilling

PartnerBygg har innlagt 3D visuell framstilling – og du får se bygget ditt fra alle vinkler før det settes i produksjon.

Miljøvennlig og fleksibel løsning

  • PartnerBygg er konstruert for å kunne skaleres opp eller ned i ettertid.
  • Betongelementer har lang levetid og krever minimalt med vedlikehold.
  • Enkelt skalerbart og flyttbart bygg forlenger livsløpet.
  • Velges Passivbygg alternativet blir miljøavtrykket ytterligere senket gjennom energiforbruket.
  • Demonterbart og skalerbart bygg basert på betongelementer
  • Enkel og rask prosjektering med løsningsforslag for kunde basert på standard moduler
  • Miljøvennlig løsning
  • Tilrettelagt for gjenbruk og sirkulær økonomi
  • Konkurransedyktig samenlignet med andre byggematerialer
  • Kort byggetid, lang levetid

Betongelementer – naturlig og miljøvennlig

Betongelementer sikrer lang levetid og er en av nøkkelene til et miljøvennlig og moderne bygg. Flere av de eldste betongbyggene i verden har bestått i mer enn 2000 år. Betongelementer trenger ikke være kjedelig. Farge, form, mønster og overflatestruktur kan varieres og utformes på mange måter. Bare fantasien setter begrensninger.

Naturlig

Betong er laget av sand, sement og vann. Den inneholder ingen kjemikalier eller stoffer som er klassifisert som helse- eller miljøfarlige.

Gjenbruk

Gammel betong og slagg kan brukes som tilslag i ny betong. Dekkeelementer fra gamle bygg kan gjenbrukes i nye bygg. Våre Partnerbygg er tilrettelagt for gjenbruk og sirkulær økonomi.

Absorberer klimagasser

Betong absorberer karbondioksid gjennom hele bygningens livssyklus, og kan ta til seg opp mot en femtedel av mengden som oppsto under produksjonen. Betong med titandioksid kan bryte ned luftforurensende stoffer i byområder hvor lokale utslippsgrenser overskrides

Tåler fukt

Betong er et materiale som tåler fuktighet godt. Den påvirkes ikke av mugg eller råte, og beholder sine gode egenskaper over tid.

Energi

Betong lagrer varme og kulde. Det gir lavt energiforbruk til oppvarming og kjøling av bygningen. Energibesparelsen betyr reduserte kostnader og utslipp av klimagasser gjennom hele byggets levetid.

Sikkerhet

Betong hindrer branner i å spre seg, og beholder sin bæreevne under brann. Skoler, forsamlingshus og forretningsbygg i betong er det sikreste byggenæringen kan tilby. Ingen andre byggematerialer er så velprøvd for våpenvirkninger og eksplosjoner.

Lang levetid

Et betongbygg krever lite vedlikehold og varer mer enn 100 år. De mest miljøvennlige byggene er de som står lenge og tåler norsk klima.

Økonomi

Betongelementer er kostnadseffektivt. Du får mer boligareal, og muligheten for lange spenn uten for mange forstyrrende søyler. Dette skaper den viktigste forutsetningen for fleksibel bruk gjennom hele levetiden.

Lydisolasjon

Betongen isolerer og beskytter mot støy fra utsiden, samt forstyrrende støy fra naboleiligheter og trapper. Også ved lave frekvenser.