partnerhuset

Nyhet!

Ditt nye hus med ekstremt kort byggetid!

Velg PartnerHuset og få din drømmebolig på bare fire uker fra byggestart. Tett oppfulgt av din egen kundekontakt, kan du være trygg på at ditt nye hus er av topp kvalitet. Fra prosjektering til levering, benytter vi kun lokale aktører for å sikre det beste produktet til deg og din fremtid i ny bolig. 

Det vil i tiden fremover bli lansert flere modeller av PartnerHuset. 

Realiser din boligdrøm med det nye PartnerHuset

- PartnerHuset model 70.1 -

Introduksjonspriser!

Pris fra 2 190 000,-
Nøkkelferdig bolig fra kr 2 850 000,-

- PartnerHuset model 140.1 -

Hvorfor velge PartnerHuset

Med det tøffe klimaet i Norge blir hus ofte utsatt for ekstreme påkjenninger og dette krever robuste materialer med høy kvalitet. PartnerHuset er bygget av betongelementer, noe som gir svært kort byggetid og du kan få ditt nye hus på rekord tid. Alle betongelementene produseres inne, under kontrollerte forhold, i Norges mest moderne elementfabrikk.

  • Energieffektivt
  • Brannsikkert
  • Lang levetid
  • Bruk av lokale aktører
  • Forberedt for 2. etasje
  • Kort leveringstid
  • Livsløpsstandard
  • Husbank
  • Topp kvalitet
  • Kan leveres både på flat og skrånende tomt
Våre modeller inkluderer også fundament og isolasjon i grunn

Planløsning modell 70. 1

Planløsning modell 140. 1

Bildegalleri modell 70. 1

* 3D illustrasjonene er av illustrativ karakter. Se leveringsbeskrivelse for hva som blir levert. 

Bildegalleri modell 140. 1

* 3D illustrasjonene er av illustrativ karakter. Se leveringsbeskrivelse for hva som blir levert. 

Realiser din boligdrøm med PartnerHuset.

Steinar Aasgard

Ta kontakt med Steinar Aasgard for mer informasjon.

Telefon 92 24 31 15 eller e-post post@partnerhuset.no

Betongelementer – naturlig og miljøvennlig

Betongelementer sikrer lang levetid og er en av nøkkelene til et miljøvennlig og moderne bygg. Flere av de eldste betongbyggene i verden har bestått i mer enn 2000 år. Betongelementer trenger ikke være kjedelig. Farge, form, mønster og overflatestruktur kan varieres og utformes på mange måter. Bare fantasien setter begrensninger.

Naturlig

Betong er laget av sand, sement og vann. Den inneholder ingen kjemikalier eller stoffer som er klassifisert som helse- eller miljøfarlige.

Gjenbruk

Gammel betong og slagg kan brukes som tilslag i ny betong. Dekkeelementer fra gamle bygg kan gjenbrukes i nye bygg. Våre Partnerbygg er tilrettelagt for gjenbruk og sirkulær økonomi.

Absorberer klimagasser

Betong absorberer karbondioksid gjennom hele bygningens livssyklus, og kan ta til seg opp mot en femtedel av mengden som oppsto under produksjonen. Betong med titandioksid kan bryte ned luftforurensende stoffer i byområder hvor lokale utslippsgrenser overskrides

Tåler fukt

Betong er et materiale som tåler fuktighet godt. Den påvirkes ikke av mugg eller råte, og beholder sine gode egenskaper over tid.

Energi

Betong lagrer varme og kulde. Det gir lavt energiforbruk til oppvarming og kjøling av bygningen. Energibesparelsen betyr reduserte kostnader og utslipp av klimagasser gjennom hele byggets levetid.

Sikkerhet

Betong hindrer branner i å spre seg, og beholder sin bæreevne under brann. Skoler, forsamlingshus og forretningsbygg i betong er det sikreste byggenæringen kan tilby. Ingen andre byggematerialer er så velprøvd for våpenvirkninger og eksplosjoner.

Lang levetid

Et betongbygg krever lite vedlikehold og varer mer enn 100 år. De mest miljøvennlige byggene er de som står lenge og tåler norsk klima.

Økonomi

Betongelementer er kostnadseffektivt. Du får mer boligareal, og muligheten for lange spenn uten for mange forstyrrende søyler. Dette skaper den viktigste forutsetningen for fleksibel bruk gjennom hele levetiden.

Lydisolasjon

Betongen isolerer og beskytter mot støy fra utsiden, samt forstyrrende støy fra naboleiligheter og trapper. Også ved lave frekvenser.