Partnerkaia

Kaier med ekstremt kort byggetid og lang levetid

Kaier i betong tåler vær og vind. Med det tøffe klimaet langs kysten blir kaier utsatt for ekstreme påkjenninger. Saltvann, vind og bølger krever robuste materialer med høy kvalitet. PartnerKaia er et byggesystem for kaier som gir ekstremt kort byggetid. Alle betongelementene produseres inne, under kontrollerte forhold, i Norges mest moderne elementfabrikk. Dette gir den beste kvaliteten. Kaibjelker, dekkeelementer, frontskjørt og avlastingsplater, med eller uten impregnering. Betongelementene kan leveres og monteres fra sjøsiden med båt, eller med mobilkran på land, av vårt erfarne montasjeteam.

Totalleverandør av Kai på 1-2-3

Prosjektering av kai

Våre konstruktører jobber tett med byggherre og entreprenør slik at løsningen bli optimal for alle parter.

Design, produksjon av kaielementene og montasjemetodikk gir en løsning som gir lang levetid i en korrosiv atmosfære.

Ta kontakt med oss tidlig i prosessen så hjelper vi deg med å finne den rette løsningen.

Produksjon i kontrollert miljø

Med elementfabrikken i samme bygning som kontruksjons- og prosjektavdelingen så følges hele prosessen fra prosjektering til ferdig produkt tett.

Elementene produseres innendørs, noe som gir oss full kontroll på kvaliteten. Du får en forutsigbar byggeprosess og betongelementer med høy kvalitet, som vi garanterer. Vi produserer betongelementene samtidig som grunnarbeid og fundamentering utføres på byggeplassen. 

Elementpartner produksjon fabrikk
Elementpartner kai

Transport med båt, bil eller jernbane

Elementpartner ligger på Åndalsnes med mulighet til å frakte betongelementene med båt, lastebil eller jernbane til hele landet.

Montering

ElementPartner har eget erfarent montasjelag på kaier og gjennomfører prosjektene med svært kort montasjetid. Montasjen skjer enten med kran fra båt eller mobilkran, alternativt i en kombinasjon av begge.

Filmen under viser hvordan elementene på Mowi sin kai i Vågafossen ble montert på under 4 dager. Her brukte montasjeteamet vårt både båt og mobilkran i samarbeid.

Elementpartner Kai

Alle elementene til PartnerKaia produseres inne, i Norges mest moderne elementfabrikk

Betongelementer – naturlig og miljøvennlig

Betongelementer sikrer lang levetid og er en av nøkkelene til et miljøvennlig og moderne bygg. Flere av de eldste betongbyggene i verden har bestått i mer enn 2000 år. Betongelementer trenger ikke være kjedelig. Farge, form, mønster og overflatestruktur kan varieres og utformes på mange måter. Bare fantasien setter begrensninger.

Naturlig

Betong er laget av sand, sement og vann. Den inneholder ingen kjemikalier eller stoffer som er klassifisert som helse- eller miljøfarlige.

Gjenbruk

Gammel betong og slagg kan brukes som tilslag i ny betong. Dekkeelementer fra gamle bygg kan gjenbrukes i nye bygg. Våre Partnerbygg er tilrettelagt for gjenbruk og sirkulær økonomi.

Absorberer klimagasser

Betong absorberer karbondioksid gjennom hele bygningens livssyklus, og kan ta til seg opp mot en femtedel av mengden som oppsto under produksjonen. Betong med titandioksid kan bryte ned luftforurensende stoffer i byområder hvor lokale utslippsgrenser overskrides

Tåler fukt

Betong er et materiale som tåler fuktighet godt. Den påvirkes ikke av mugg eller råte, og beholder sine gode egenskaper over tid.

Energi

Betong lagrer varme og kulde. Det gir lavt energiforbruk til oppvarming og kjøling av bygningen. Energibesparelsen betyr reduserte kostnader og utslipp av klimagasser gjennom hele byggets levetid.

Sikkerhet

Betong hindrer branner i å spre seg, og beholder sin bæreevne under brann. Skoler, forsamlingshus og forretningsbygg i betong er det sikreste byggenæringen kan tilby. Ingen andre byggematerialer er så velprøvd for våpenvirkninger og eksplosjoner.

Lang levetid

Et betongbygg krever lite vedlikehold og varer mer enn 100 år. De mest miljøvennlige byggene er de som står lenge og tåler norsk klima.

Økonomi

Betongelementer er kostnadseffektivt. Du får mer boligareal, og muligheten for lange spenn uten for mange forstyrrende søyler. Dette skaper den viktigste forutsetningen for fleksibel bruk gjennom hele levetiden.

Lydisolasjon

Betongen isolerer og beskytter mot støy fra utsiden, samt forstyrrende støy fra naboleiligheter og trapper. Også ved lave frekvenser.