Partnerkaia

Kaier med ekstremt kort byggetid og lang levetid

Kaier i betong tåler vær og vind. Med det tøffe klimaet langs kysten blir kaier utsatt for ekstreme påkjenninger. Saltvann, vind og bølger krever robuste materialer med høy kvalitet. PartnerKaia er et byggesystem for kaier som gir ekstremt kort byggetid. Alle betongelementene produseres inne, under kontrollerte forhold, i Norges mest moderne elementfabrikk. Dette gir den beste kvaliteten. 

Totalleverandør av Kai på 1-2-3

Partnerkaia i betong - ekstremt kort byggetid og lang levetid

Unikt byggesystem

Kaibjelker, dekkeelementer, frontskjørt og avlastingsplater, med eller uten impregnering. Betongelementene leveres og monteres fra sjøsiden med båt, eller med mobilkran på land, av vårt erfarne montasjeteam. Med vårt unike byggesystem får du en kai med ekstremt kort byggetid og ekstra lang levetid.

Produksjon i kontrollert miljø

Betongelementene produseres innendørs, noe som gir oss full kontroll på kvaliteten. Du får en forutsigbar byggeprosess og betongelementer med høy kvalitet, som gir kaia ekstra lang levetid. Vi produserer betongelementene samtidig som grunnarbeid og fundamentering utføres på byggeplassen. 

Elementpartner kai

Transport med båt, bil eller jernbane

Elementpartner ligger på Åndalsnes med mulighet til å frakte betongelementene med båt, lastebil eller jernbane til hele landet.

 

Egenutviklet byggesystem gir kort prosjekteringstid

Våre konstruktører jobber tett med byggherre og entreprenør slik at løsningen bli optimal for alle parter. Med vårt unike byggesystem er du trygg på at alt blir riktig prosjektert, levert og montert. Ta kontakt med oss tidlig i prosessen så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for din kai.

Med elementfabrikken i samme bygning som kontruksjons- og prosjektavdelingen så følges hele prosessen fra prosjektering til ferdige betongelementer tett.

Betongelementer – naturlig og miljøvennlig

Betongelementer sikrer lang levetid og er en av nøkkelene til et miljøvennlig og moderne bygg. Flere av de eldste betongbyggene i verden har bestått i mer enn 2000 år. Betongelementer trenger ikke være kjedelig. Farge, form, mønster og overflatestruktur kan varieres og utformes på mange måter. Bare fantasien setter begrensninger.

Naturlig

Betong er laget av sand, sement og vann. Den inneholder ingen kjemikalier eller stoffer som er klassifisert som helse- eller miljøfarlige.

Gjenbruk

Gammel betong og slagg kan brukes som tilslag i ny betong. Dekkeelementer fra gamle bygg kan gjenbrukes i nye bygg. Våre Partnerbygg er tilrettelagt for gjenbruk og sirkulær økonomi.

Absorberer klimagasser

Betong absorberer karbondioksid gjennom hele bygningens livssyklus, og kan ta til seg opp mot en femtedel av mengden som oppsto under produksjonen. Betong med titandioksid kan bryte ned luftforurensende stoffer i byområder hvor lokale utslippsgrenser overskrides

Tåler fukt

Betong er et materiale som tåler fuktighet godt. Den påvirkes ikke av mugg eller råte, og beholder sine gode egenskaper over tid.

Energi

Betong lagrer varme og kulde. Det gir lavt energiforbruk til oppvarming og kjøling av bygningen. Energibesparelsen betyr reduserte kostnader og utslipp av klimagasser gjennom hele byggets levetid.

Sikkerhet

Betong hindrer branner i å spre seg, og beholder sin bæreevne under brann. Skoler, forsamlingshus og forretningsbygg i betong er det sikreste byggenæringen kan tilby. Ingen andre byggematerialer er så velprøvd for våpenvirkninger og eksplosjoner.

Lang levetid

Et betongbygg krever lite vedlikehold og varer mer enn 100 år. De mest miljøvennlige byggene er de som står lenge og tåler norsk klima.

Økonomi

Betongelementer er kostnadseffektivt. Du får mer boligareal, og muligheten for lange spenn uten for mange forstyrrende søyler. Dette skaper den viktigste forutsetningen for fleksibel bruk gjennom hele levetiden.

Lydisolasjon

Betongen isolerer og beskytter mot støy fra utsiden, samt forstyrrende støy fra naboleiligheter og trapper. Også ved lave frekvenser.