Vi har blitt ISO-sertifisert innen: ISO 9001 kvalitet, ISO 14001 miljø og ISO 45001 risikohåndtering

ISO-SERTIFISERING-elementpartner-betongelementer

ElementPartner har innført ledelsessystem og vi er sertifisert innen virksomhetsområdet: Prosjektering, produksjon og montasje av prefabrikkerte betongelementer. Vi takker Argus for god hjelp i prosessen frem til sertifiseringen.


ISO 9001
gir ett rammeverk for hvordan en organisasjoner bør bygge opp sitt ledelsessystem for kvalitet

Ved å innføre et ledelsessystem for kvalitet i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 vil virksomheten kunne skape større fokus på:

•  Interessenters krav og forventninger
•  Kunders og myndigheters krav
•  Risikostyring og muligheter
•  Ledelse og beslutninger
•  Beslutninger basert på fakta
•  Prosessorientering
•  Medarbeidernes engasjement
•  Samarbeid med leverandører
•  Kontinuerlig forbedring

ISO 14001 gir ett rammeverk for hvordan en organisasjoner bør bygge opp sitt ledelsessystem for miljø

Ved å innføre et ledelsessystem for miljø i henhold til NS-EN ISO 14001:2015 vil virksomheten kunne skape større fokus på:

•  Interessenters krav og forventninger
•  Kunders og myndigheters krav
•  Risikostyring og muligheter
•  Ledelse og beslutninger
•  Beslutninger basert på fakta
•  Medarbeidernes engasjement og arbeidsmiljø
•  Samarbeid med leverandører
•  Kontinuerlig forbedring
•  Bedret konkurranseevne gjennom forbedret omdømme
•  Reduksjon av kostnader gjennom bedre ressurs- og råvareutnyttelse
•  Godt utgangspunkt for innføring av grønt regnskap
•  Større sikkerhet for å overholde miljølovgivning

ISO 45001 gir ett rammeverk for hvordan en organisasjoner bør bygge opp sitt ledelsessystem for sikkert arbeidsmiljø. Systemet skal hjelpe til med å håndtere risiko forbundet med arbeidsmiljø og bidra til at beslutninger som foretas i forbindelse med arbeidsmiljø blir gjennomført basert fakta.

Fordeler ved bruk av ledelsessystem som er bygd opp i henhold til standarden kan være:

•  Reduksjon i antall uønskede hendelser
•  Reduksjon i virksomheten sykefravær og turnover på virksomhetens ansatte
•  Engasjerte ansatte som blir oppfordret til å ta en mer aktiv rolle tilknytning til arbeidsmiljøet
•  Styrke ledelsens evner og forpliktelse til å forbedre virksomhetens arbeidsmiljø
•  Gjøre det enklere det enklere for virksomheten å oppfylle lover og forskrifter

Del gjerne