Vi har vunnet Mangfoldsprisen i Møre og Romsdal i kategorien store virksomheter.

Vinner Mangfoldsprisen 2020

Prisen går til virksomheter som har forstått verdien av etnisk mangfold på arbeidsplassen, og juryen sier det er et kvalitetstegn at vi tar inn lærlinger med flyktningebakgrunn. Den skryter blant annet av fadderprogrammet vårt og av at vi gir våre ansatte språkkurs. 
 
Vi takker for prisen og ser fram til den nasjonale utdelingen hvor vi er med i konkurransen om å bli Årets Mangfoldsvirksomhet 2020!

ElementPartner Mangfoldsprisen 2020

«Å vinne Mangfoldsprisen 2020 for Møre og Romsdal i kategorien for store bedrifter er en stor ære. For oss er det positivt og motiverende å bli sett for det arbeidet vi gjør. ElementPartner har ingen formålsparagraf eller styrende dokumenter i dag som sier at vi skal arbeide for integrering, mangfold og å gjøre oss nytte av kompetansen til de med innvandringsbakgrunn. Uansett er det ingen tvil om at vi mener det er nyttig og riktig. Mangfoldsprisen inspirerer oss til å fortsette dette arbeidet.» – Odd Tore Finnøy

Del gjerne