Betong er vårt rette element

Sannsynligvis Norges beste kvalitet på betongelementer!

Aktuelt

Produksjonsmedarbeider

ElementPartner er totalleverandør av betongelementer. I Norges mest moderne elementfabrikk produserer vi alle typer betongelementer under kontrollerte forhold. Dette gir den beste kvaliteten. Vi har produsert betongelementer siden 1970, og i dag er elementvegger i betong til industribygg, næringsbygg, boliger og samferdsel vårt største og viktigste produkt.

Konstruktør med et grønt øye?

Grunnet høy etterspørsel er vi på jakt etter flere konstruktører. Vi satser på konstruksjonsavdelingen vår, og er ute etter deg som kan bidra i et godt miljø, med nye, friske tanker og gjerne kunne bidra i bedriftens grønne omstilling!

Bærekraftig betong

Betong er verdens mest brukte byggemateriale, og er lagt mer miljøvennlig enn mange synes å tro. Den er robust, har lite behov for vedlikehold, tåler fuktighet godt, er ikke utsatt for råte, har god brannmotstand og bæreevne.

Elementvegger, PartnerHuset, industribygg og kaier i betong

Elementpartner betongvegger

Elementvegger i betong

Elementveggene produseres inne i Norges mest moderne elementfabrikk. Kompakte og isolerte veggelementer til alle typer bygg. Næringsbygg, boliger, tekniske bygg, tunnelvegger og anlegg.

Elementveggene produseres med overflater og ytelser tilpasset kundens ønsker og behov, hva angår estetikk og tekniske krav. Overflater kan støpes mot ulike matriser og i forskjellige farger.

ElementPartner vegger
ElementPartner søyler og bjelker

Søyler og bjelker i betong

Vi produserer også slakkarmerte søyler og bjelker i ulike dimensjoner etter behov.

Alt innen RB-, LB-, og DLB-bjelker.

ElementPartner søyler
ElementPartner svalgang o balkong

Svalgang og balkonger i betong

Vi har lang erfaring med produksjon av svalganger og balkonger med fleksible opphengsløsninger som er tilpasset kundens ønsker og behov.

Elementpartner balkong
ElementPartner kaier

PartnerKaia på 1-2-3

PartnerKaia er et byggesystem for kaier som gir ekstremt kort byggetid og lang levetid. Elementene produseres inne og blir impregnert i fabrikk. Kaibjelker, dekkeelementer, frontskjørt og avlastingsplater –  monteres rett fra båt.

Partnerkaia i betong - ekstremt kort byggetid og lang levetid
ElementPartner infrastruktur

Infrastruktur

I mange år har vi vært med på å bygge Norges infrastruktur. Vi har levert betongelementer til flere veiprosjekter og tunneler med stor suksess, takket være kvaliteten og holdbarheten på våre produkter.

Betongelementer – naturlig og miljøvennlig

Betongelementer sikrer lang levetid og er en av nøkkelene til et miljøvennlig og moderne bygg. Flere av de eldste betongbyggene i verden har bestått i mer enn 2000 år. Betongelementer trenger ikke være kjedelig. Farge, form, mønster og overflatestruktur kan varieres og utformes på mange måter. Bare fantasien setter begrensninger.

Naturlig

Betong er laget av sand, sement og vann. Den inneholder ingen kjemikalier eller stoffer som er klassifisert som helse- eller miljøfarlige.

Gjenbruk

Gammel betong og slagg kan brukes som tilslag i ny betong. Dekkeelementer fra gamle bygg kan gjenbrukes i nye bygg. Våre Partnerbygg er tilrettelagt for gjenbruk og sirkulær økonomi.

Absorberer klimagasser

Betong absorberer karbondioksid gjennom hele bygningens livssyklus, og kan ta til seg opp mot en femtedel av mengden som oppsto under produksjonen. Betong med titandioksid kan bryte ned luftforurensende stoffer i byområder hvor lokale utslippsgrenser overskrides

Tåler fukt

Betong er et materiale som tåler fuktighet godt. Den påvirkes ikke av mugg eller råte, og beholder sine gode egenskaper over tid.

Energi

Betong lagrer varme og kulde. Det gir lavt energiforbruk til oppvarming og kjøling av bygningen. Energibesparelsen betyr reduserte kostnader og utslipp av klimagasser gjennom hele byggets levetid.

Sikkerhet

Betong hindrer branner i å spre seg, og beholder sin bæreevne under brann. Skoler, forsamlingshus og forretningsbygg i betong er det sikreste byggenæringen kan tilby. Ingen andre byggematerialer er så velprøvd for våpenvirkninger og eksplosjoner.

Lang levetid

Et betongbygg krever lite vedlikehold og varer mer enn 100 år. De mest miljøvennlige byggene er de som står lenge og tåler norsk klima.

Økonomi

Betongelementer er kostnadseffektivt. Du får mer boligareal, og muligheten for lange spenn uten for mange forstyrrende søyler. Dette skaper den viktigste forutsetningen for fleksibel bruk gjennom hele levetiden.

Lydisolasjon

Betongen isolerer og beskytter mot støy fra utsiden, samt forstyrrende støy fra naboleiligheter og trapper. Også ved lave frekvenser.

H1 tekst
Betong som tåler elementene

Forspente betongelementer kombinert med optimaliserte elementformer

H2 tekst
Betong som tåler elementene

H3 tekst
Betong som tåler elementene

H4 tekst
Betong som tåler elementene

H5 tekst
Betong som tåler elementene
H6 tekst
Betong som tåler elementene

Dette er en link. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Hvorfor betongelementer er det beste du kan velge?

Riktig fremstilling av betong som sikrer lang levetid er en av nøkkelene til et miljøriktig og moderne bygg. Flere av de eldste betongbyggene i verden har bestått i mer enn 2000 år.

Forspente betongelementer kombinert med optimaliserte elementformer gir en overlegen bærekapasitet for mindre materialbruk. Dette åpner opp for store, søylefire arealer som vil gjøre det enklere å endre et byggs funksjon etter behov. Materialbesparelsene som tillattes på grunn av forspenning og optimalisering av formene, gir store miljøgevinster. For eksempel vil betongmengden ved bruk av hulldekker reduseres med opptil 50% i dykkesystemene, sammenliknet med massive dekker.

Teksten er hentet fra: https://www.betongelement.no/for-studenter/om-bransjen/om-bransjen/