Vi er nominert til Mangfoldsprisen 2020

Mangfoldsprisen 2020

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Dette skal skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet som kan inspirere andre. Prisen utdeles i regi av Kunnskapsdepartementet.

«Vi tar nominasjonen som en anerkjennelse for bedriften og det arbeidsmiljøet som er skapt her. Dette er selvsagt godt påvirket av at vi har flere ledere og teamledere med innvandringsbakgrunn i organisasjonen vår. Det er en berikelse for bedriftskulturen at vi har mange nasjonaliteter representert i bedriften. Dette kan også vi bli enda mer bevisst på.» –  kommenterer Odd Tore Finnøy.

Her kan du lese mer om Mangfoldsprisen

Mangfoldsprisen 2020
Elementpartner produksjon fabrikk
Produksjonsleder Khalid Arstim og daglig leder Odd Tore Finnøy
Del gjerne